Tvoříme mobilní aplikace

Je pro nás ctí vytvářet aplikace, které mají smysl a jsou prospěšné společnosti. V oboru se neustále zdokonalujeme, objevujeme nové způsoby řešení a posunujeme dál nejen nás, ale zároveň i vás, vaši společnost, vaše nápady. K tvorbě aplikací přistupujeme systematicky a je tak pro nás snadné na dokončených aplikacích dále stavět a dále je rozvíjet. Vzhledem k naší zálibě v tvorbě her nabízíme nejen vývoj aplikací na Android a iOS, ale i vývoj her na téměř všechny platformy.

Vybrané reference

Průběh spolupráce

Analýza projektu

Ze všeho nejdříve probíhá konzultace, kde se dozvíme, co od aplikace očekáváte a jak bude uživatelům sloužit. Na základě toho provedeme potřebné analýzy a začneme plánovat nejvhodnější řešení pro vaši aplikaci.

Rozložení prvků aplikace

Dalším krokem je vytvoření návrhu pro rozložení jednotlivých prvků aplikace. Struktura mobilní aplikace je velice důležitá, protože udává míru uživatelské přívětivosti. Od té se později z velké části odvíjí i to, jestli uživatel aplikaci spustí znovu, nebo se k ní už nevrátí.

Tvorba grafického návrhu

Při tvorbě grafiky pro mobilní aplikace dodržujeme několik zásad, mezi které patří jednoduchost, přehlednost a originalita. Kromě toho hledáme přijatelný kompromis mezi tím, co je pěkné na pohled a tím, co se dobře používá.

Vývoj aplikace

Výstupy z předešlých kroků se předají programátorům, kteří se ponoří do světa jedniček a nul, aby vytvořili ten správný kód, díky kterému bude aplikace vypadat a fungovat tak, jak se od ní očekává. Mobilní aplikace vyvíjíme pro platformy iOS a Android.

Testovací provoz

Dokončením vývoje vzniká první verze aplikace, kterou je potřeba otestovat a zjistit tak případné nedostatky, které je třeba doladit před vypuštěním mobilní aplikace ke konečným zákazníkům. Testování probíhá na základě simulace skutečného provozu.

Předání a provoz aplikace

Mobilní aplikace prošla všemi předešlými kroky a je připavena k předání. Nyní záleží na charakteru projektu, v případě veřejné aplikace nahrajeme instalační balíček do příslušného online obchodu s aplikacemi(App Store, Google Play), v opačném případě elektronicky zasíláme instalační balíček přímo klientovi.

Kontakt

Adresa

Šilingrova 3309/10c
690 02 Břeclav

Email

hello@ideatech.cz

Telefon

+420 775 049 115